Giới thiệu

“Một phút cho hòa bình” chiến dịch thiền định

Những gì chúng ta nghĩ, những gì chúng ta biểu lộ, và những cảm nhận của chúng ta mọi thứ sẽ ảnh hưởng đến trái đất. Hòa bình và yêu thương sẽ được gửi đi thông qua bộ não của chúng, chúng ta có thể làm cho trái đất bình yên hơn.” Maitreya Rael

Nghiên cứu khoa học mới đây đã chỉ ra cách suy nghĩ của chúng ta tích cực hay tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Một vài trăm người thiền cho hòa bình trong một thành phố có thể làm giảm tội phạm của thành phố đó. Vì vậy, nếu tất cả mọi người trên trái đất dành một phút thiền định cho hòa bình và yêu thương, chúng ta có thể thay đổi toàn bộ hành tinh!

Vào năm 2012 Tiên tri Rael nhà lãnh đạo tinh thần của phong trào quốc Raelian, đã truyền một cảm hứng rất ý tưởng. Mọi người trên thế giới đã tổ chức và cổ động “Một phút cho hòa bình” tập trung tại các góc phố đông đúc, trong khu mua sắm và gần các địa điềm giao thông công cộng. Chiến dịch đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và nay đã lan rộng tới mọi châu lục.

WChúng ta không nên cảm thấy bất lực cũng như đang thấy thế giới này không bao giờ hết sự giận giữ , bạo lực và chiến tranh. Chúng ta chỉ cần tin vào sức mạnh của bộ não có thể làm thay đổi mọi thứ. Thậm chí một người sử dụng bộ não của họ để gửi đi yêu thương và hòa bình cũng có thể thay đổi thế giới này ! Nhưng nếu nhiều người làm như vậy cũng có nghĩa là hòa bình trên thế giới sẽ đến sớm hơn. Nó thực là một điều đơn giản không hề huyền bí.

Vui lòng tham dự cùng chúng tôi! Cho dù bạn ở đâu, ở nhà, nơi làm việc hay ở gần một trong hàng ngàn của chúng tôi “một phút cho hòa bình” các gian hàng khắp nơi trên thế giới, nếu bạn cho phép tâm trí của bạn dừng lại chỉ một phút hãy hình dung hòa bình trên thế giới, bạn đã có một ảnh hưởng lớn cho sự thay đổi. Bạn có thể cho hòa bình một cơ hội!